“.Bandhung Bandhawasa kaget penggalihe lan ora percaya yen wis padhang, amarga Bandhawasa iku salah sijine priyayi kang ora gampang dipaeka. Tindak-tanduke telik sandi lan Rara Jonggrang dipirsani dening Bandhung. Bandhung rumangsa dipaeka, mula Bandhung Bandhawasa duka banget lan rumangsa diece. Kagawa rasa duka kaya mangkono, Bandhung Bandhawasa duka lan kumecap, “Sliramu wis dora karo awakku, awakku wis kopaeka, wis koece. Mula kanggo ngganepi dadi 1000 candhi, awakmu sing dakenggo nggenepi. Awakmu wiwit saiki ingsun sabda dadi reca supaya ganep dadi 1000 reca jumbuh karo panjalukmu, dene prawan-prawan ing kiwa tengene Candhi Prambanan kene, daksepatani dadi prawan tuwa, prawan kasep lan ora payu rabi.”. Latar kahanan crita rakyat kasebut yaiku?

“.Bandhung Bandhawasa kaget penggalihe lan ora percaya yen wis padhang, amarga Bandhawasa iku salah sijine priyayi kang ora gampang dipaeka. Tindak-tanduke telik sandi lan Rara Jonggrang dipirsani dening Bandhung. Bandhung rumangsa dipaeka, mula Bandhung Bandhawasa duka banget lan rumangsa diece. Kagawa rasa duka kaya mangkono, Bandhung Bandhawasa duka lan kumecap, “Sliramu wis dora karo awakku, awakku wis kopaeka, wis koece. Mula kanggo ngganepi dadi 1000 candhi, awakmu sing dakenggo nggenepi. Awakmu wiwit saiki ingsun sabda dadi reca supaya ganep dadi 1000 reca jumbuh karo panjalukmu, dene prawan-prawan ing kiwa tengene Candhi Prambanan kene, daksepatani dadi prawan tuwa, prawan kasep lan ora payu rabi.”. Latar kahanan crita rakyat kasebut yaiku?

  1. nyenengake
  2. nggegirisi
  3. trenyuh
  4. susah
  5. tegang

Jawaban: E. tegang.

Dilansir dari Ensiklopedia, “.bandhung bandhawasa kaget penggalihe lan ora percaya yen wis padhang, amarga bandhawasa iku salah sijine priyayi kang ora gampang dipaeka. tindak-tanduke telik sandi lan rara jonggrang dipirsani dening bandhung. bandhung rumangsa dipaeka, mula bandhung bandhawasa duka banget lan rumangsa diece. kagawa rasa duka kaya mangkono, bandhung bandhawasa duka lan kumecap, “sliramu wis dora karo awakku, awakku wis kopaeka, wis koece. mula kanggo ngganepi dadi 1000 candhi, awakmu sing dakenggo nggenepi. awakmu wiwit saiki ingsun sabda dadi reca supaya ganep dadi 1000 reca jumbuh karo panjalukmu, dene prawan-prawan ing kiwa tengene candhi prambanan kene, daksepatani dadi prawan tuwa, prawan kasep lan ora payu rabi.”. latar kahanan crita rakyat kasebut yaiku tegang.

Baca Juga  Politik perbedaan warna kulit di Afrika Selatan merupakan bentuk timbulnya sengketa di tingkat?

Leave a Comment