Basa Bali madue undag-undagan basa sane kawastanin?

Basa Bali madue undag-undagan basa sane kawastanin?

  1. Anggah Ungguhin Basa Bali
  2. Pemahbah
  3. Desa Kala Patra
  4. Tuntunan Basa
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: A. Anggah Ungguhin Basa Bali.

Dilansir dari Ensiklopedia, basa bali madue undag-undagan basa sane kawastanin anggah ungguhin basa bali.

Baca Juga  If youwish to leave the classroom during a lesson, what would you say to your teacher? By saying?

Leave a Comment