Bentuk aljabar 3×2 + 2x + 5×2 – 3y mempunyai suku sejenis …. dan?

Bentuk aljabar 3×2 + 2x + 5×2 – 3y mempunyai suku sejenis …. dan?

  1. 2x dan 3y
  2. 3×2 dan 5×2
  3. 2x dan 5x
  4. 3x dan 5x
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: B. 3×2 dan 5×2.

Dilansir dari Ensiklopedia, bentuk aljabar 3×2 + 2x + 5×2 – 3y mempunyai suku sejenis …. dan 3×2 dan 5×2.

Leave a Comment