Notice: Undefined index: ref_spoof in /var/www/html/thejateng.com/wp-content/themes/generatepress/header.php on line 17

Berkenaan dengan tanah yang disewakan, kedua-duanya baik si pemilik tanah maupun si penyewa sama-sama wajib mengeluarkan zakat adalah pendapat?

Berkenaan dengan tanah yang disewakan, kedua-duanya baik si pemilik tanah maupun si penyewa sama-sama wajib mengeluarkan zakat adalah pendapat?

  1. Sayyid Sabiq
  2. Abu Zahra
  3. Abu Hanifah
  4. Mahmud Syaltut
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: B. Abu Zahra.

Dilansir dari Ensiklopedia, berkenaan dengan tanah yang disewakan, kedua-duanya baik si pemilik tanah maupun si penyewa sama-sama wajib mengeluarkan zakat adalah pendapat abu zahra.

Baca Juga  Batas Alam yang memisahkan antara Benua Afrika dan Benua Eropa adalah ,,,,,,,,,,?

Leave a Comment