Dengannama dan sifat Allah swt. Al Mu’min, maka Allah akan memberikan jaminan keamanan bagi hamba-Nya yang?

Dengannama dan sifat Allah swt. Al Mu’min, maka Allah akan memberikan jaminan keamanan bagi hamba-Nya yang?

  1. Tidak pernah berbuat baik, benar, dan berada dijalan Allah
  2. Jarang berbuat baik, benar, dan berada dijalan Allah
  3. Kadang-kadang baik, benar, dan berada di jalan Allah
  4. Sering berbuat baik, benar, dan berada di jalan Allah
  5. Selalu berbuat baik, baik, benar berada di jalan Allah

Jawaban: E. Selalu berbuat baik, baik, benar berada di jalan Allah.

Dilansir dari Ensiklopedia, dengannama dan sifat allah swt. al mu’min, maka allah akan memberikan jaminan keamanan bagi hamba-nya yang selalu berbuat baik, baik, benar berada di jalan allah.

Baca Juga  Penduduk dusun A berjumlah 50.000 orang. Setiap tahun penduduk dusun itu bertambah 3000 orang. Penduduk dusun B berjumlah 160.500 orang dan setiap tahunnya berkurang 3.500 orang . Berapa tahun lagi kedua dusun itu mempunyai jumlah penduduk yang sama?

Leave a Comment