Dugas odalane tiang urukange nanding banten gebogan olih i meme. sane kasorohang kruna kria lumaksana inggih punika?

Dugas odalane tiang urukange nanding banten gebogan olih i meme. sane kasorohang kruna kria lumaksana inggih punika?

  1. Odalane
  2. Urukanga
  3. Nanding
  4. Gebogan
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: B. Urukanga.

Dilansir dari Ensiklopedia, dugas odalane tiang urukange nanding banten gebogan olih i meme. sane kasorohang kruna kria lumaksana inggih punika urukanga.

Leave a Comment