Dumasar kana eusina, sisindiran téh bisa dibédakeun jadi tilu rupa, nyaéta?

Dumasar kana eusina, sisindiran téh bisa dibédakeun jadi tilu rupa, nyaéta?

  1. paparikan, rarakitan, wawangsalan
  2. piwuruk, sésébréd, silih asih
  3. cangkang, eusi, wangsal
  4. wawangsalan, tatarucingan, paparikan
  5. tatarucingan, wawangsalan, rarakitan

Jawaban: B. piwuruk, sésébréd, silih asih.

Dilansir dari Ensiklopedia, dumasar kana eusina, sisindiran téh bisa dibédakeun jadi tilu rupa, nyaéta piwuruk, sésébréd, silih asih.

Baca Juga  Dalam rangka melaksanakan demokrasi Pancasila pemilihan umum pada masa reformasi diselenggarakan untuk memilih wakil?wakil rakyat. Yang anggotanya tidak dipilih melalui pemilu adalah?

Leave a Comment