Hutan mangrove di Indonesia banyak terdapat di daerah?

Hutan mangrove di Indonesia banyak terdapat di daerah?

  1. pesisir barat pulau Sumatra
  2. pesisir selatan pulau Jawa
  3. Pesisir selatan pulau Papua
  4. Pesisir selatan Pulau Timor
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. Pesisir selatan pulau Papua.

Dilansir dari Ensiklopedia, hutan mangrove di indonesia banyak terdapat di daerah pesisir selatan pulau papua.

Baca Juga  Di sekolah kamu mendapat ilmu pancangkan tekad dan niatmuBelajarlah dengan semangat dan tekun seleluagar bahagia masa depanmu. Isi teks tersebut berkaitan dengan?

Leave a Comment