Ing sapinggiring alas kang sepi, mbok Randha Dhadhapan urip ijen. Mbok Randha Dhadhapan urip ing gubug kang digawe saka kayu. Mbok Randha Dhadhapan pancen lola, ora duwe anak, bojo, lan sedulur. Bojone wis suwe marak ing ngarsane Gusti Allah. Saka ukara kapisan bisa dimangerteni unsur intrinsik?

Ing sapinggiring alas kang sepi, mbok Randha Dhadhapan urip ijen. Mbok Randha Dhadhapan urip ing gubug kang digawe saka kayu. Mbok Randha Dhadhapan pancen lola, ora duwe anak, bojo, lan sedulur. Bojone wis suwe marak ing ngarsane Gusti Allah. Saka ukara kapisan bisa dimangerteni unsur intrinsik?

  1. latar wektu lan alur
  2. latar panggonan lan paraga
  3. Paraga lan amanat
  4. Watak lan latar panggonan
  5. Latar kahanan lan alur

Jawaban: B. latar panggonan lan paraga.

Dilansir dari Ensiklopedia, ing sapinggiring alas kang sepi, mbok randha dhadhapan urip ijen. mbok randha dhadhapan urip ing gubug kang digawe saka kayu. mbok randha dhadhapan pancen lola, ora duwe anak, bojo, lan sedulur. bojone wis suwe marak ing ngarsane gusti allah. saka ukara kapisan bisa dimangerteni unsur intrinsik latar panggonan lan paraga.

Baca Juga  Contohterjadinya perubahan yang cepat dan mendasar yaitu?

Leave a Comment