mahkamah konstitusi memiliki hakim konstitusi sebanyak?

mahkamah konstitusi memiliki hakim konstitusi sebanyak?

  1. 3 Anggota
  2. 6 anggota
  3. 9 anggota
  4. 12 anggota
  5. 15 anggota

Jawaban: C. 9 anggota.

Dilansir dari Ensiklopedia, mahkamah konstitusi memiliki hakim konstitusi sebanyak 9 anggota.

Baca Juga  Ing sapinggiring alas kang sepi, mbok Randha Dhadhapan urip ijen. Mbok Randha Dhadhapan urip ing gubug kang digawe saka kayu. Mbok Randha Dhadhapan pancen lola, ora duwe anak, bojo, lan sedulur. Bojone wis suwe marak ing ngarsane Gusti Allah. Saka ukara kapisan bisa dimangerteni unsur intrinsik?

Leave a Comment