Mediapembelajaran dapat membantu terjadinya perluasan area of experience guru dan anak, maksudnya ialah?

Mediapembelajaran dapat membantu terjadinya perluasan area of experience guru dan anak, maksudnya ialah?

  1. Guru memiliki daerah pengalaman yang lebih luas dari pada anak
  2. Daerah pengalaman guru dan anak mendekati kesamaan’
  3. Pengalaman anak menjadi lebih baik disbanding gurunya
  4. Anak menjadi lebih banyak memperoleh pengalaman belajar
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: D. Anak menjadi lebih banyak memperoleh pengalaman belajar.

Dilansir dari Ensiklopedia, mediapembelajaran dapat membantu terjadinya perluasan area of experience guru dan anak, maksudnya ialah anak menjadi lebih banyak memperoleh pengalaman belajar.

Baca Juga  Digital elektronik berfungsi di dalam sistem ”Binary”.Apakah angka yang digunakan dalam sistem ini?

Leave a Comment