sistem negara yang menganut asas kedaulatan rakyat mempunyai ciri-ciri tetap, satu diantaranya adalah?

sistem negara yang menganut asas kedaulatan rakyat mempunyai ciri-ciri tetap, satu diantaranya adalah?

  1. memiliki UUD
  2. kepala pemerintahannya adalah Presiden
  3. perdana menteri bertanggung jawab kepada kepala negara
  4. negara memiliki lembaga perwakilan rakyat sebagai badan/majelis yang mewakili atau mencerminkan kehendak rakyat
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: D. negara memiliki lembaga perwakilan rakyat sebagai badan/majelis yang mewakili atau mencerminkan kehendak rakyat.

Dilansir dari Ensiklopedia, sistem negara yang menganut asas kedaulatan rakyat mempunyai ciri-ciri tetap, satu diantaranya adalah negara memiliki lembaga perwakilan rakyat sebagai badan/majelis yang mewakili atau mencerminkan kehendak rakyat.

Baca Juga  Suatu tanah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.- Terbentuk dari endapan lumpur- Berada di dataran rendah- Subur, cocok untuk pertanian- Terbentuk dari kikisan humusJenis tanah seperti tersebut di atas adalah jenis tanah?

Leave a Comment