Wacanen teks ing ngisor iki! Adat utawi tradisi kenduren inggih menika tradisi ingkang sampun turun tumurun saking nenek moyang ing jaman rumiyin. Tradisi kenduren kawontenan ing masyarakat Jawa Tengah ingkang taksih asring dipunlaksanakaken ngantos sakmenika. Tradisi menika kagungan ancas nyuwun kaslametan dening Gusti Allah. Wonten adat menika tumpeng saha lawuhipun ingkang kedah dipundongani sesarengan kaliyan para rawuh, ingkang dipunpimpin kaliyan pemuka adat utawa sesepuh adat. Sasampunipun tumpeng dipundongani lajeng dipunbagekaken ingkang asring dipunwastani carikan utawi brekat. Manut teks ing dhuwur kang kudu disiapake nalika kenduren yaiku?

Wacanen teks ing ngisor iki! Adat utawi tradisi kenduren inggih menika tradisi ingkang sampun turun tumurun saking nenek moyang ing jaman rumiyin. Tradisi kenduren kawontenan ing masyarakat Jawa Tengah ingkang taksih asring dipunlaksanakaken ngantos sakmenika. Tradisi menika kagungan ancas nyuwun kaslametan dening Gusti Allah. Wonten adat menika tumpeng saha lawuhipun ingkang kedah dipundongani sesarengan kaliyan para rawuh, ingkang dipunpimpin kaliyan pemuka adat utawa sesepuh adat. Sasampunipun tumpeng dipundongani lajeng dipunbagekaken ingkang asring dipunwastani carikan utawi brekat. Manut teks ing dhuwur kang kudu disiapake nalika kenduren yaiku?

  1. tumpeng lan brekate
  2. tumpeng lan lawuhe
  3. para rawuh lan sesepuh
  4. brekat lan wargane
  5. carikan utawa brekat

Jawaban: B. tumpeng lan lawuhe.

Dilansir dari Ensiklopedia, wacanen teks ing ngisor iki! adat utawi tradisi kenduren inggih menika tradisi ingkang sampun turun tumurun saking nenek moyang ing jaman rumiyin. tradisi kenduren kawontenan ing masyarakat jawa tengah ingkang taksih asring dipunlaksanakaken ngantos sakmenika. tradisi menika kagungan ancas nyuwun kaslametan dening gusti allah. wonten adat menika tumpeng saha lawuhipun ingkang kedah dipundongani sesarengan kaliyan para rawuh, ingkang dipunpimpin kaliyan pemuka adat utawa sesepuh adat. sasampunipun tumpeng dipundongani lajeng dipunbagekaken ingkang asring dipunwastani carikan utawi brekat. manut teks ing dhuwur kang kudu disiapake nalika kenduren yaiku tumpeng lan lawuhe.

Baca Juga  Semboyan untuk menyatukan perbedaan bangsa adalah?

Leave a Comment